Principe van De Tegelmarkt

Alle goederen uit De Tegelmarkt worden verkocht onder het CASH & CARRY principe.

geen reservaties
onmiddellijke betaling en afhaling
mogelijkheid tot thuislevering binnen de 14 dagen mits opleg
op is op (wij kunnen u geen mogelijkheid tot nalevering garanderen)
© WVT
DE TEGELMARKT
Armoedestraat 15 B-8800 ROESELARE
Telefoon +32 (0)51 263 263
Fax +32 (0)51 263 273
E-mail info@detegelmarkt.be